Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky firmy BOHEMIAOKNO a.s. (VOP) platné od 1.1.2014

I. Obecná ustanovení

II. Změny v dokumentech

III. Odstoupení od smlouvy o dílo

IV. Platební a dodací podmínky

V. Ujednání týkající se montáže a demontáže

VI. Zednické práce

VII. Vady, reklamace, servis a záruka

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

ve Vsetíně dne 30. 12. 2013
BOHEMIA OKNO a.s.
Martin Štěpánek, předseda představenstva